______________телеграм @charcoalrussia - торговля древесный углем______________

торговая площадка древесного угля

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » торговая площадка древесного угля » Европа » Болгария (Дървените въглища)


Болгария (Дървените въглища)

Сообщений 1 страница 12 из 12

1

Продолжаем тему поиска информации про древесный уголь на разных языках. Сегодня это будет болгарский язык.
Дървените въглища
Дървените въглища (дървен въглен) са твърдо вещество, получено в резултат от сухата дестилация на дървесина без достъп на въздух. Използва се при производството на черни и цветни метали, активен въглен, а също така и като гориво в бита.

В миналото производството на дървени въглища е било цяла индустрия. Технологията е много проста, но трябва опит. Днес тя не се прилага, защото предизвиква замърсяване на въздуха и не е екологически съобразна.[1]

0

2

http://sielgroup.eu/files/thumb3_6ZlqQM.jpg

http://sielgroup.eu/bg/product-view/12/74.html

0

3

http://industryinfo.bg/img/130112103853vuglishta.jpg
undefined

0

4

http://www.business.bg/site_files/d-prdimg/82331/pic1.jpg
undefined

0

5

http://bulinfo.info/public/thumbs/offer_images/420/420-700.jpg
undefined

0

6

1961 24,085 F
1962 23,997 F
...........
1996 20,654 F
1997 21,118 F
1998 3,000 F
1999 3,000
2000 8,000
2001 21,000 *
2002 25,000 *
2003 25,000 *
2004 24,000
2005 24,000 F
2006 43,000
2007 25,000
2008 18,000
2009 17,200
http://sd.uploads.ru/t/aItrT.png

Read more at http://data.mongabay.com/commodities/ca … 6ZKzXsT.99

0

7

http://s019.radikal.ru/i644/1602/43/a1f8ca6c1515.jpg
Charcoal Arkan city of Sofia

http://www.charcoalbg.com/en/contacts
http://se.uploads.ru/t/UJ4v3.jpg

http://se.uploads.ru/t/Nsild.png
http://se.uploads.ru/t/4Zm1b.jpg
http://se.uploads.ru/t/0L1wx.jpg
http://se.uploads.ru/t/hJagb.jpg
http://se.uploads.ru/t/QdUCq.jpg
http://se.uploads.ru/t/LBU6h.jpg
http://se.uploads.ru/t/MlJkE.jpg
http://se.uploads.ru/t/bV3n2.jpg
http://se.uploads.ru/t/9vu4S.jpg
http://se.uploads.ru/t/Uk4an.jpg
http://se.uploads.ru/t/iMgsf.jpg
Производство

През 2008 год. бяха създадени първите инсталации за производство и карбонизация на въглища по ретортен метод – процес при който карбонизацията протича в херметически затворено пространство, плавно и без отделяне на вредни газове. Методът на производство и крайният продукт се характеризират с много висока екологосъобразност. Дървените въглища са с много ниска влажност, не съдържат катрани, поддържат дълго време жар без дим и пепел. На кратко, процесът на производство на дървени въглища в ретортните ни инсталации преминава през следните етапи:

    Етап на сушене – зареждане на ретортните камери с дървен материал. Запалва се дървесина или друг енергоносител в горивната камера и чрез регулиране на горивния процес се достига температура около 130-140 градуса. След около 90 минути започва отделяне на пара, която не съдържа никакви вредни емисии и чрез специална клапа се насочва към специални димоотводи.
    Процес на карбонизация – протича в рамките на около 4 часа при поддържане на температурата в горивната камера 360 – 400 градуса при използване изцяло на собствен енергоизточник, който се добива от дървесната маса намираща се в ретортите.
    Процес на изстиване и презареждане – при приключване на процеса на карбонизация температурата в контейнерите е около 350 градуса. Изчаква се тя да падне до около 140-180 градуса, при което контейнерите с готовите дървени въглища се изнасят към складово помещение, а на тяхно място в горивната камера се поставят предварително подготвени други.

Cooling and replenishment process – upon termination of the carbonization process the temperature in the containers is approximately 350 degrees. We wait for it to decrease to about 140-180 degrees, at which moment the containers with the ready charcoal are moved to the storage room and in their place in the combustion chamber is put another lot of charcoal prepared. – Process of carbonization – it takes about 4 hours at 360-400 degrees temperature maintained in the combustion chamber, using its own source of energy, obtained from the wood material in the retorts. – Stage of desiccation – retort chambers are charged with wood material. Wood or other energy source is fired in the combustion chamber and by regulation of the burning process the temperature reaches approximately 130-140 degrees. After about 90 minutes is released vapor which contains no harmful emissions and through a special valve it is directed to custom-built chimneys. –In 2008 there were installed the first facilities for charcoal manufacture and carbonization by the retort methodology – a process during which carbonization of charcoal is carried out in hermetically sealed field, smoothly and with no emission of harmful gases. The manufacture method and the end product are highly environment-friendly. Charcoal is of very low dampness; it does not contain any tars, it burns for a long time with no smoke and ash. In brief, the manufacture process of charcoal in our retort installations passes through the following steps:

Διαδιασία ψήξης και ανεφοδιασμού – στο πέρας της ανθρακοποίησης η θερμοκρασία στα κοντέινερ είναι γύρω στους 350 βαθμούς. Περιμένουμε να πέσει στους περίπου 140-180 βαθμούς, όταν τα κοντέινερ με τα έτοιμα ξυλοκάρβουνα εξάγονται στην αποθήκη και στη θέση τους στον θάλαμο καύσης τοποθετούνται τα εκ των προτέρων προετοιμασμένα άλλα ξυλοκάρβουνα. Διαδικασία ανθρακοποίησης ρετόρτ– διεξάγεται στα πλαίσια 4 ωρών, κρατώντας τη θερμοκρασία στον θάλαμο καύσης στους 360 – 400 βαθμούς, χρησιμοποιώντας εξ ολοκλήρου δική μας πηγή ενεργείας, παραγώμενη από την ξύλινη μάζα στους κλιβάνους ρετόρτ.  Στάδιο ξήρανσης – ανεφοδιασμό των κλιβάνων με ξυλεία. Στον θάλαμο καύσης ανάβεται η ξυλεία ή κάποιος άλλος φορέας ενέργειας και μέσω ελέγχου της πορείας καύσης η θερμοκρασία φτάνει γύρω στους 130-140 βαθμούς. Μετά από περίπου 90 λεπτά αρχίζει να βγάζει ατμό, που δεν περιέχει επιβλαβείς εκπομπές και διαμέσω ειδικής βαλβίδας κατευθύνεται σε ειδικούς καπναγωγούς.  Το 2008 δημιουργήθηκαν οι πρώτοι σταθμοί για παραγωγή και ανθρακοποίηση καρβούνων με ρετόρτ μέθοδο – διαδικασία στην οποία η ανθρακοποίηση διεξάγεται σε ερμητικώς κλειστό χώρο, ομαλά χωρίς εκπομπές επιβλαβών αερίων. Η μέθοδος παραγωγής και το τελικό προϊόν χαρακτηρίζονται με πολύ υψηλή ασφάλεια περιβάλλοντος. Τα ξυλοκάρβουνα έχουν πολύ χαμηλή υγρασία, δεν περιέχουν πίσσα και κρατάνε πολύ ώρα θράκα χωρίς καπνό και στάχτη. Συντομολογής η διαδικασία παραγωγής ξυλοκάρβουνων στους ρετόρτ εγκαταστάσεις μας περνά από τα ακόλουθα στάδια :

Soğutma ve yenileme süreci – kömürleşme sürecinin sona ermesinde kap içinde sıcaklık yaklaşık 350 derecedir. Bu sıcaklığın yaklaşık 140-180 dereceye kadar duşmesi beklenir ve hazır kömürler ile kaplar depoya taşınır, yakıt haznesine onların yerine ise önceden hazırlanmış olan diğerleri konulur. Kömürleşme süreci – yaklaşık 4 saatin çerçeveside gerçekleşir, yakıt haznesinde sıcaklık 360 – 400 derece tutulur, tesislerde bulunan odunlardan alınan tamamen kendi enerji kaynağı kullanılır.  Kurulama etabı – hazneler odun malzemesi ile doldurulur. Yakıt haznesinde odun veya başka bir enerji kaynağı yakılır ve yanma sürecinin ayarlanması ile yaklaşık 130 – 140 derece sıcaklık elde edilir. Yaklaşık 90 dakika sonra çevreyi hiç bir şekilde kirletmeyen ve emisyon içermeyen buhar ayırılır ve bu buhar özel bir valf aracılığı ile özel duman bacalarına yönlendirilir. 2008 yılında ilk defa imbik yöntemi ile kömür üretimi ve karbonizasyonu için tesisler yapılmıştır – bu süreç sırasında karbonizasyon(kömürleşme) hermetic olarak kapalı bir yerde, yavaş yavaş ve zararlı gazlar olmadan gerçekleşmektedir. Üretim yöntemi ve son ürün yüksek derecede çevre dostu olarak belirlenirler. Odun kömürlerinde çok düşük derecede nem vardır, katran yoktur, dumansız ve kıvılcımsız uzun sure alev tutarlar. Kısaca, odun kömürlerinin tesislerimizde yapılan üretimi aşağıda yazılı etaplardan geçmektedir:

0

8

http://s019.radikal.ru/i634/1602/dd/1c1c318d25d4.jpg
http://marvik-bg.com/bg/
http://s50.radikal.ru/i130/1602/0a/aa4231079022.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1602/c0/2012882a1b46.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1602/01/35fb7398951c.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1602/b7/0a7054ca22d3.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1602/38/67f101dfea29.jpg
http://i017.radikal.ru/1602/b4/a8b3173fc267.jpg

0

9

http://s015.radikal.ru/i331/1602/8a/ff266a47e09c.jpg
http://www.darvenivaglista.com/

0

10

http://s014.radikal.ru/i329/1602/dc/fa40c12894fa.jpg
Ссылка

7.99 лев (BGN) равняется 353.56 российский рубль (RUB)

0

11

http://s012.radikal.ru/i320/1602/df/15f7e8d53107.jpg
http://www.helios.bg/helios_charcoal.php

0

12

http://s011.radikal.ru/i317/1602/92/58c819f669ff.jpg
http://disibg.com/

0


Вы здесь » торговая площадка древесного угля » Европа » Болгария (Дървените въглища)