Ребят, мне много солнца вредно, через полчасика разбудите
http://cs4.pikabu.ru/post_img/2015/07/06/5/1436165360_1546076169.jpg