Công ty chúng tôi sản xuất và kinh doanh than, hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm người mua bán buôn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến giá, chất lượng than, và các tài liệu, sau đó gửi tin nhắn đến bưu điện, chúng tôi sẽ trả lời bạn

andre.jak@yandex.ru